V 10 korakih do pumptrack poligona

Pumptrack poligone oziroma Koloparke odlikuje enostavno in hitro umeščanje. Da bi bil celoten postopek za investitorje še bolj enostaven nudimo celoten postopek umestitve pumptrack poligona od koncepta do načrtovanja in izgradnje po principu »ključ v roke«.

Ker je potek umeščanja tovrstnih poligonov pogosto vprašanje, smo proces podrobneje opisali:

1. Določitev ciljne skupine uporabnikov

Asfaltne pumptrack poligone odlikuje širok spekter uporabnikov, saj so primerni za vse uporabnike med 2. in 70. letom na vseh vrstah koles, poganjalcih, rolkah, rolerjih, skirojih, drugih športnih rekvizitih na kolesih in celo invalidskih vozičkih. Ker ima vsaka skupina tudi specifične zahteve, ki sovpadajo z velikostjo in konfiguracijo poligona, je potrebno v prvi fazi opredeliti glavne skupine uporabnikov (otroci na poganjalcih, mladina na skirojih, kolesarji, ipd.). Pumptrack bo tako še vedno primeren za širok spekter uporabnikov, hkrati pa bo še posebej primeren za najštevilčnejšo ali najpomembnejšo ciljno skupino v vašem kraju.

2. Določitev budgeta

Izbrana glavna ciljna skupina določa velikost in tip pumptrack poligona, ta pa v veliki meri tudi obseg potrebnih sredstev. Ker razpoložljiva sredstva pomembno vplivajo na zasnovo in velikost pumptrack poligona oziroma potreben obseg zemljišča jih je potrebno opredeliti pred pričetkom projektiranja. Sredstva niso nujno le finančna, saj so lahko denimo tudi v obliki potrebnega gradbenega materiala. 

3. Izbira primerne lokacije

Na podlagi izbrane glavne ciljne skupine uporabnikov se določi primerna velikost pumptrack poligona ter zahtevana površina. Izbira primerne lokacije je zelo pomembna, saj prav izbira ustrezne lokacije pomembno vpliva na obiskanost poligona. Pri izbiri primerne lokacije si lahko pomagate z napotki, ki smo jih pripravili na podlagi izkušenj z umeščanjem več kot 100 tovrstnih poligonov.

4. Izdelava predloga umestitve

Projektna izhodišča opredeljena v prejšnjih korakih uporabimo kot osnovo za pripravo brezplačnega predloga umestitve na izbrano lokacijo. Tako boste lahko preučili ustreznost rešitve, za lažjo predstavo pa vam pripravimo tudi 3D vizualizacijo. 

5. Izdelava vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja

Po potrditvi predloga umestitve pripravimo in posredujemo dokumentacijo in vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahteven objekt (do 1000 m2) oziroma zahteven objekt (nad 1000 m2).

6. Pridobitev gradbenega dovoljenja in pričetek gradnje

Na podlagi pridobljenega gradbenega dovoljenja pričnemo z izgradnjo poligona. Gradnja poteka v več fazah, od pripravljalnih del, izvedbe odvodnjavanja, izvedbe konfiguracije poligona, asfaltiranja, zemeljskih del, itd. Večina pumptrack poligonov je uporabnikom na voljo že v 14 dneh od pričetka gradnje.

7. Urejanje okolice

Celostna ureditev pumptrack poligona in okolice bo športni objekt spremenila v atraktivno stično točko lokalne skupnosti. V okviru zunanje ureditve je tako smiselno umestiti klopi, različne druge športne rekvizite kot denimo slackline vrvi, pitnik, koše za smeti, razsvetljavo, ipd..

8. Ocena varnosti

Naši pumptrack poligoni so varni za uporabnike od 2. leta dalje. Vse pumptrack poligone namreč načrtujemo in izvajamo skladno z evropskimi in slovenskimi varnostnimi standardi za tovrstno športno infrastrukturo, za kar smo v letu 2017 pridobili tudi certifikat. Poleg tega pa vse naše pumptrack poligone pregleda neodvisni strokovnjak za varnost igral in športne opreme ter poda oceno varnosti. 

9. Primopredaja in otvoritev

Ob dokončanju del izvedemo primopredajo ter vam podamo vso potrebno dokumentacijo potrebno za vzdrževanje in upravljanje poligona, Pumptrack je tako pripravljen za uradno otvoritev. Neučakani uporabniki namreč poligon zavzamejo še preden uspemo dokončati vsa dela. Da bo otvoritev atraktivna, uporabniki pa poučeni o pravilni in varni uporabi lahko poskrbi naša ekipa vrhunskih športnikov na kolesih in rolkah.

10. Tekmovanja in dogodki

Pumptrack poligoni so zasnovani na način, da omogočajo hitro in varno usvajanje veščin in spretnosti, hkrati pa ponujajo praktično neskončne možnosti za napredovanje. Da bi uporabnike spodbudili k redni in dolgoročni uporabi pumptrack poligona je smiselno organizirati različna tekmovanja, delavnice in dogodke kot je denimo serija Pumpaj Slovenija.

Želite izvedeti več o posamezni fazi umeščanja? Kontaktirajte nas in z veseljem vam postopek podrobneje pojansnimo.