Urbani športni parki

“Dnevna soba” vaše skupnosti

Kaj je urbani športni park?

S povečevanjem gostote poselitve prebivalci urbanih okolij izgubljajo dostop do lastnih dvorišč, kjer bi aktivno preživljali prosti čas in se družili. Urbani športni parki zapolnjujejo to vrzel, saj predstavljajo prostor za druženje na prostem ter udejstvovanje z različnimi, predvsem neorganiziranimi športi. Poleg objektov in površin za različne urbane športe, urbani športni parki vključujejo tudi zelene površine, zasaditve, igrala, povezovalne poti, prostore za piknike, itd. Urbani športni parki tako zagotavljajo potrebno infrastrukturo za trajnostni razvoj urbanih središč in visoko kvaliteto bivanja.

V središču skupnosti

Umeščanje športnih površin na gosto poseljenih urbanih površinah je lahko zahtevna naloga. Zato moramo biti inovativni in v največji možni meri izkoristiti razpoložljiv prostor. Urbane športne parke lahko umestimo na različne, velikokrat spregledane površine, kot so šolska igrišča, podvozi, parkirišča, itd, zato jih lahko umestimo v skoraj vsako skupnost. Z zagotavljanjem dostopnih ter večnamenskih površin v urbanih središčih, urbani športni parki podpirajo dolgoročni razvoj skupnosti in kvalitete bivanja.

Za celotno skupnost

Urbani športni parki predstavljajo prosto dostopne javne površine z raznoliko ponudbo rekreacijskih in prostočasnih vsebin za vse generacije. Zaradi zelenih površin znotraj samih parkov jih imenujemo tudi »dnevne sobe« skupnosti. Predstavljajo inkluzivno in multikulturno okolje, ki spodbuja individualno izražanje in druženje ter je posledično primerno za celotno skupnost od otrok, najstnikov, odraslih, kot tudi starejših in gibalno oviranih.

Za višjo kvaliteto življenja

Atraktivna in dinamična skupnost potrebuje več kot le stanovanjske površine. Rekreacija in druženje na prostem sta esencialna elementa za dobro psiho-fizično počutje celotne skupnosti. Urbani športni parki spodbujajo aktivno preživljanje prostega časa in socialno vključenost ter s tem dvigujejo kvaliteto življenja. Ker so urbani športni parki zeleni, lahko pripomorejo tudi k izboljšanju mikroklime v urbanih središčih.

Zakaj nam stranke zaupajo?

Z več kot petnajstimi leti izkušenj na področju načrtovanja in umeščanja infrastrukture za akcijske in urbane športe smo pridobili znanja in izkušnje, potrebne za načrtovanje in gradnjo urbanih športnih parkov, ki bodo navdušili vašo skupnost. Poskrbimo za celovite rešitve, dela pa izvedemo skrbno, hitro in v dogovorjenih rokih.

Ena kontaktna točka

Nudimo celoten obseg storitev, od prvega koncepta do podrobnega načrtovanja gradnje, nadzora,  vzdrževanja in promocije. Ker nismo posredniki, lahko nadziramo celoten proces ter zagotovimo hitro in kvalitetno izdelavo.

Trajnostno

Urbane športne parke načrtujemo in gradimo trajnostno in odgovorno. Skrbno izberemo najprimernejšo lokacijo, uporabljamo reciklirane in obstojne materiale ter pri izvedbi sodelujemo z lokalnimi podjetji in obrtniki.

Prilagodljivi

Naše rešitve so primerne za najširši spekter strank in projektov, od javnih do zasebnih vlagateljev, arhitektov, gradbenikov, od najmanjših umestitev do velikih parkov.

Oseben pristop

Vsak urbani športni park naša ekipa krajinskih arhitektov ter strokovnjakov za urbane športe zasnuje individualno, na podlagi potreb lokalne skupnosti ter razpoložljivega zemljišča in sredstev.

Inovativnost

Nenehno izboljšujemo zasnove naših parkov ter preizkušamo nove , okolju prijazne materiale, gradbene tehnike in elemente. Tako poskrbimo, da bo vaša skupnost dobila sodoben in trajnosten urbani športni park.

Varnost

Varnost je naša prioriteta. Vse naše urbane športne parke načrtujemo in izdelamo v skladu z relevantnimi evropskimi ter slovenskimi predpisi in standardi. Skladnost naših parkov pa potrdijo neodvisni strokovnjaki za varnost.

Mnenja naših strank

Zadnje blog objave

Novice in napovedi iz Alliance ASE

Gradimo za