Skate parki in varnost

Skate parki so splošni populaciji znani predvsem po vratolomnih trikih izkušenih uporabnikov. Posledično jih večina smatra za nevarne in primerne le za najbolj izkušene. V začetku so bili tovrstni parki res namenjeni le najbolj izkušenim, vendar pa sta razvoj dizajna parkov ter njihova množična priljubljenost botrovala k prilagoditvi parkov za širšo populacijo.

S pravilnim načrtovanjem lahko skate park prilagodimo specifičnim potrebam porabnikov v določenem kraju prav tako pa se lahko v parku zasnuje linije za vse spretnostne ravni uporabnikov. Za zagotavljanje varnosti je poleg izbire pravilnih elementov pomembno določiti tudi primerno velikost glede na število potencialnih uporabnikov v določenem kraju. Prav velikost namreč določa maksimalno število uporabnikov v parku ter posledično njihovo varnost. V kolikor je skate park premajhen, število uporabnikov, kljub navodilom velikokrat presega priporočeno maksimalno število, kar ogroža vse uporabnike.

Z razvojem skate parkov so se oblikovali tudi varnostni standardi za tovrstno infrastrukturo. Na območju EU se uporablja standard EN 14974:2019 v Sloveniji pa različica SIST EN 14974:2019. Pri načrtovanju in gradnji je v skladu s standardi potrebno poskrbeti za primerne varnostne cone, primerne razmake med objekti, varnostne ograje na višjih elementih, itd.. Z doslednim upoštevanjem omenjenih standardov ter zunanjim varnostnim pregledom pa zagotovimo, da našim naročnikom zagotovimo varne skate parke, primerne za najširši spekter uporabnikov.

Upravljalec parka mora skrbeti za redno pregledovanje parka in njegovo vzdrževanje. Prav malomarnost oziroma odsotnost vzdrževalnih del nemalokrat povečata možnost poškodb. To še posebno velja za prefabricirane lesene ali kovinske parke, kjer se pogosto odvijejo vijaki, zlomijo prehodi, odstopi barva, itd. Pri betonskih, na licu mesta grajenih parkih pa tovrstnih težav ni, zato je tudi njihovo vzdrževanje minimalno.

Seveda je za varno uporabo potrebno tudi sodelovanje uporabnikov. Ti morajo dosledno upoštevati pravila uporabe, ki so navedena na informativni tabli ter uporabljati zahtevano zaščitno opremo. Ob upoštevanju naštetega in poznavanja lastnih sposobnosti uporaba skate parka ni nič bolj nevarna kot uporaba drugih športnih objektov. To potrjujejo tudi različne statistike, kot denimo U.S. Consumer Product Safety Commission, National Electronic Injury Surveillance System (2017), iz katere izhaja, da uporabniki skate parkov niso nič bolj podvrženi poškodbam kot uporabniki nogometnih in košarkaških igrišč.