Prihaja nov razpis za sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport najavlja javni razpis za sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo. Objavljen bo predvidoma v naslednjih tednih (prva polovica maja 2024). Občinam bo namenjenih dobrih 32,4 milijona evrov sredstev, rok prijave pa bo relativno kratek. Prav zato smo v nadaljevanju zbrali nekaj ključnih informacij.

Predmet javnega razpisa

Sredstva bodo namenjena investicijam občin v obnovo, novogradnjo in rekonstrukcijo javnih športnih objektov, posodobitev ali vzpostavitev novih zunanjih športnih površin, kamor sodijo tudi pumptrack poligoni, skate parki, spretnostni poligoni, ipd.

Zbiranje predlogov bo potekalo v dveh različnih sklopih:

  • sklop 1: investicije v obnovo, novogradnjo in rekonstrukcijo javnih športnih objektov,
  • sklop 2: investicije v posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin.

Prijavitelji

Na javni razpis za sofinanciranje investicij iz sklopa 1 se lahko prijavijo občine, ki so lastnice javnih športnih objektov, ki jih bodo obnavljale, gradile ali rekonstruirale kot prijavljene investicije na tem javnem razpisu. Občine se lahko prijavijo na sklop 1 tudi, če imajo na nepremičnini drugo dolgoročno pravico, pridobljeno za čas celotne amortizacije investicije. Investicije v javne športne objekte lahko v okviru sklopa 1 vključujejo tudi ureditve za dostopnost za funkcionalno ovirane ali protipoplavno/protiplazno zaščito javnih športnih objektov. Vsaka občina lahko prijavi eno investicijo na sklop 1.

Na javni razpis za sofinanciranje investicij iz sklopa 2 se lahko prijavijo občine, ki imajo v lasti zemljišča, na katerih bodo izvajale posodobitve ali vzpostavitev javnih zunanjih športnih površin kot prijavljene investicije na tem razpisu. Občine se lahko prijavijo na sklop 2 tudi, če imajo na zemljišču drugo dolgoročno pravico, pridobljeno za čas celotne amortizacije investicije. Investicije v zunanje športne površine lahko v okviru sklopa 2 vključujejo tudi ureditve za dostopnost za funkcionalno ovirane ali protipoplavno/protiplazno zaščito javnih zunanjih športnih površin. Vsaka občina lahko prijavi eno investicijo na sklop 2.

V kolikor se boste odločili za prijavo pumptrack poligona, skate parka, ali spretnostnega parka, na prihajajoči razpis, vam lahko pomagamo pri pripravi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in razpisne dokumentacije. Kontaktirajte nas še danes!

Več informacij o predvidenem razpisu najdete tukaj.