Pumptrack poligon in varnost

Vprašanje o varnosti pumptrack poligonov je zelo pogosto. Zaradi razgibanosti in asfaltne vozne površine pumptrack poligoni za marsikoga na prvi pogled izgledajo nevarni. Nasprotno, pumptrack poligoni so, v kolikor so pravilno zasnovani in zgrajeni, za uporabnike varni. To potrjuje tudi švicarski center za preventivo nesreč Bfu, ki pumptrack poligone uvršča v tako imenovano modro skupino, kamor se uvrščajo otroška igrišča.

Varnost je naša prioriteta tako pri načrtovanju kot pri gradnji in vzdrževanju. Na področju varnosti se vseskozi izpopolnjujemo ter smo tudi člani priznane mednarodne inštitucije za preprečevanje poškodb RoSPA (The Royal Society for the Prevention of Accidents).

  • Pumptrack poligoni so varni za uporabnike od 2. leta dalje
  • Pridobili smo certifikat o skladnosti z evropskimi in slovenskimi varnostnimi standardi
  • Kljub varnosti so pumptrack poligoni atraktivni in zabavni
  • Smo člani priznane mednarodne inštitucije za preprečevanje poškodb RoSPA
  • Varna uporaba v skoraj vseh vremenskih razmerah

Varno okolje za vse uporabnike

Posebaj smo se osredotočili na varnost najmlajših, zato so naši pumptrack poligoni primerni tudi za uporabnike, od 2. leta naprej.  Ker pumptrack poligoni predstavljajo relativno novo športno infrastrukturo posebni varnostni standardi še ne obstajajo.

Da bi kljub temu zadostili čim širšemu segmentu varnostnih normativov smo v letu 2017 pridobili certifikat o skladnosti s slovenskimi in evropskimi varnostnimi standardi za otroška igrišča ter pumptracku primerljive športne površine. Poleg certifikata o skladnosti z omenjenimi standardi vse naše pumptrack poligone po umestitvi pregleda neodvisni zunanji strokovnjak za varnost in preveri ustreznost naših rešitev.

Pomemben varnostni element pumptrack poligona je informativna tabla z navodili, vsebino katere smo uskladili z zadevnimi standardi in predpisi. Ob primopredaji vam posredujemo podrobna navodila za vzdrževanje in upravljanje, ki vam bodo pomagala pri zagotavljanju dolgoročne varnosti in preprečevanju malomarnosti. Uporabnike o varni in pravilni uporabi ozaveščamo tudi v okviru serije tekmovanj Pumpaj Slovenija.

Varnostni standardi marsikdaj omejujejo kreativnost igral in športnih objektov, ki so posledično za uporabnike manj atraktivni. Nasprotno pa so pumptrack poligoni, kljub upoštevanju varnostnih standardov in smernic za uporabnike privlačni, saj izkušenejšim uporabnikom omogočajo konstantno nadgradnjo svojih veščin ter kreativno iskanje novih linij. Medtem ko se najmlajši in začetniki s pumptrack poligonom spoznavajo in se premikajo počasi, pa izkušenejši uporabniki razvijejo visoke hitrosti ter grbine preletijo. V nasprotju s t.i. rolkarskimi oziroma skate parki je pri pumptrack poligonih osvajanje veščin in napredovanje hitrejše in varnejše.

Naši pumptrack poligoni imajo asfaltno vozno površino. Splošno prepričanje je, da so prav zaradi trde vozne površine pumptrack poligoni ob padcu nevarni. Vendar pa praksa kaže, da pri večini padcev pride do padca na stran, torej stran od vozne površine, na mehko travnato podlago. Prav zato je ključnega pomena, da se površine ob vozni površini zatravi, zelenico pa vzdržuje. Poleg tega asfaltna vozna površina omogoča varno uporabo v skoraj vseh vremenskih razmerah. V nasprotju z zemeljskimi pumptrack poligoni, pri katerih se vozna površina nenehno spreminja zaradi obrabe in vremenskih vplivov, pa se oblika pri asfaltni površini ne spreminja. Posledično se znatno zmanjša obseg vzdrževanja, hkrati pa prepreči odgovornost zaradi malomarnosti, ki nastane zaradi neprimerne konfiguracije, ki je posledica nenehnih sprememb.