Pumptrack kot del šolskega igrišča

Koloparki oziroma asfaltni pumptrack poligoni so primerni za najširši spekter uporabnikov, od začetnikov na poganjalcih, do izkušenih kolesarjev, rolkarjev in drugih uporabnikov z različnimi rekviziti na kolesih in koleščkih. Ker pumptrack kot en športni objekt naslovi številne, predvsem mlajše uporabnike, ki se udejstvujejo v t.i., urbanih športih, pumptrack poligone pogosto umeščamo v sklopu šolskih igrišč oziroma v neposredni bližini šol in vrtcev (npr. Ljubljana Bežigrad in Fužine, Zgornja Kungota, Braslovče, Medvode, Sladki Vrh, Škofja Loka, Ruše, Mozirje, Brežice, Rakitna, Kirchdorf, Lebring, itd.).

Asfaltne pumptrack poligone lahko zaradi organskih oblik umeščamo na manjše površine različnih oblik. Tako lahko nezasedena območja v neposredni bližini šol in drugih vzgojnih zavodov spremenimo v atraktivne športne objekte za vse generacije.

Vožnja po pumptrack poligonu je kljub majhni površini fizično intenzivna ter zaradi inovativnega načina premikanja spodbuja razvoj ravnotežja in koordinacije. Posledično je zelo priporočljiva za najmlajše, ki tovrstne spretnosti še razvijajo, hkrati pa tudi za starejše, ki nadgrajujejo svojo fizično pripravljenost in spretnosti na različnih športnih rekvizitih na kolesih in koleščkih. Pumptrack poligoni so zato dobrodošla popestritev pri urah športne vzgoje ter ostalih šolskih in obšolskih športnih aktivnostih (športni dnevi, delavnice tehnike vožnje, priprava na kolesarske izpite, itd.).

Poleg uporabe v sklopu šole, je lokacija pumptrack poligona v neposredni bližini vzgojnih zavodov tudi zagotovilo, da bo poligon dobro obiskan, saj se nahaja v neposredni bližini uporabnikov. Šolsko okolje je navadno tudi nadzorovano, kar še povečuje varnost uporabnikov (naši pumptrack poligoni izpolnjujejo vse varnostne zahteve in imajo potrebne certifikate). Asfaltni pumptrack poligoni poleg tega ne zahtevajo veliko vzdrževanja in tako dodatno ne obremenjujejo šolskih hišnikov in vzdrževalcev.