Kako pumptrack približati dekletom?

8. marec je mednarodni dan žena in vsekakor odlična priložnost da malo pobližje pogledamo naše pumptracke in se vprašamo: Kje so punce? Kako lahko ustvarimo bolj vključujoč javni prostor? Takšen, ki bo atraktivnejši tudi za dekleta.

Nasveti za prijaznejši in bolj vključujoč prostor – tudi za dekleta

Motivacija

Kako je načrtovan urbani športni prostor, lahko močno vpliva na sposobnost posameznika, da je aktiven. »Raziskave kažejo, da je veliko več fantov kot deklet, ki uporabljajo objekte za samoorganizirane aktivnosti – npr. pumptrack. To je predvsem posledica dejstva, da se športni objekti po strukturi in oblikovanju bolj odzivajo na preference fantov. Posledice so očitne: manj deklet obiskuje javne športne objekte in se nezavedno počutijo izključene.« povzemajo v članku norveške neprofitne organizacije Tverna. To nezavedno izključevanje deklet bi se moralo spremeniti! Prvi korak je razumeti naslednje: Kakšno okolje spodbuja dekleta in ženske, da se bodo hitreje in lažje vključile v športne aktivnosti na prostem?

Manj tekmovalnosti, več brezskrbnega gibanja
Dekleta so pogosto manj tekmovalna. Zato se pogosto znajdejo ob robu košarkarskih igrišč, pump trackov ali nogometnih igrišč. Velja da so dekleta bolj aktivna izven označenih igrišč. Gre za brezskrbno gibanje z igrivim pristopom – brez tekmovalnosti, a bolj osredotočen na lastno predstavo. Primeri takšnih aktivnosti so tek, ples, gimnastika, različne drsalne aktivnosti, pa tudi vožnja s kolesom ali mini skirojem. Vse je malo bolj svobodno kot pri jasno določenih pravilih določenih športov.

Socialna interakcija in prijetnejše okolje: pomembni dejavniki za dekleta

Raziskava je tudi pokazala, da dekleta bolj kot fantje stremijo k »dobremu vzdušju«. Želijo si prijeten kraj za srečanje in skupno bivanje zunaj. To velja tako za sam športni objekt kot tudi za širšo okolico.

Lokacija je ključna
Lokacija pumptracka ali drugega športnega parka pomembno vpliva na to, koliko je športni objekt uporabljen – in kdo ga uporablja. Investitor naj razmisli o postavitvi objekta v neposredno bližino lokalne skupnosti. Pomembne so tudi dobre povezave z javnim prevozom ali bližnje kolesarske poti. To pritegne več ljudi. Če je v bližini tudi gostinski obrat, ki streže sladoled in ima prijeten prostor za posedanje in sprostitev, boste pritegnili še več ljudi. Nekaj navdiha za dobro izbrane lokacije najdete v eni od naših prejšnjih objav: V petih korakih do prave lokacije za pumptrack poligon.

Celostni koncept z možnostmi za umik
Pumptracki in drugi športni objekti potrebujejo celovito idejo, ki je upoštevana že med razvojem. »Kraj dejanja«, npr. asfaltni valovi pumptracka nikoli ne delujejo sami, vedno so v interakciji z okoljem, v katerem so postavljeni. Prostor okoli pumptrack poligona pa je prav tako pomemben. Govorimo o drevesih, ki cvetijo spomladi, dajejo senco v vročih poletnih dneh in popestrijo sive jesenske dni. Govorimo o klopeh pod temi drevesi. To so kraji umika in sprostitve, ki naj bodo blizu dogajanja, kjer se »stvari dogajajo«, ne pa izolirani nekje v daljavi. Dekleta še posebej cenijo takšne majhne umike, ki včasih močno vplivajo na njihovo počutje. Ko se meje med aktivnostjo in umikom zabrišejo, se poveča tudi želja po sodelovanju

Aktivno vključite dekleta

Vključenost in sodelovanje sta pomembna dejavnika uspeha. To velja tako za načrtovanje in razvoj kot za uporabo športnih objektov.

Organizirajte dogodke in delavnice samo za dekleta
Pumptrack je že tam, a dekleta še vedno manjkajo? Da bi postali pumptracki in javni športni objekti privlačnejši za dekleta, je lahko del rešitve organiziranje delavnic in drugih dogodkov, namenjenim posebaj dekletom. Na dogodkih »samo za dekleta« se dekleta pogosto počutijo bolj udobno med sebi podobnimi. To olajša preizkušanje novih dejavnosti na igriv način. Poleg tega takšna ponudba opozarja javnost na dejstvo, da dekleta zanimajo tudi športi, kot je kolesarstvo.

Besedam sledijo dejanja

Posebnih dekliških pumptrackov zagotovo ne bo. To tudi ne bi smel biti cilj vključujoče družbe. Vendar pa si moramo pri urejanju prostora kamor umeščamo pumptrack polygon ali drug športni objekt, prizadevati k vključitvi potreb tudi deklet. Kaj jim je pomembno? Kako bi jim lahko bil pumptrack bolj zanimiv? Ta članek je ponudil nekaj odgovorov. Zdaj je čas za akcijo! In še nasvet: ob načrtovanju novega športnega parka k pogovoru povabite tudi dekleta, mame, … Vprašajte jih, kaj mislijo in kaj potrebujejo, da se bodo boljše počutile na pumptracku in tja zahajale bolj pogosto. Komunikacija je ključna.