V petih korakih do lokacije za pumptrack

Izbira ustrezne lokacije predstavlja enega izmed temeljnih dejavnikov za uspešno umestitev pumptrack poligona. Poleg kvalitetno zasnovanega in izvedenega pumptrack poligona, bo prav primerna lokacija botrovala k množičnemu obisku in uporabi.

Ena izmed prednosti pumptrack poligonov je, da jih lahko umeščamo v neposredno bližino uporabnikov, torej v urbana središča. V urbanih območjih vlada pomanjkanje prostora, vendar pa je tovrstne poligone mogoče umeščati že na območja s 300 m2 površine, hkrati pa je njihovo obliko mogoče prilagoditi obliki izbranega območja. Ker tovrstne poligone poleg tega odlikuje tudi atraktiven izgled, jih je mogoče umestiti na zelenih površinah, v okviru športnih parkov, ter na degradiranih območjih. Oglejte si kako je potekalo umeščanje pumptrack poligona na degradiranem parkirišču v ljubljanskem Tivoliju.

Pri izbiri lokacije moramo upoštevati naslednja merila:

1. Urbano okolje

Pumptrack poligoni so najuspešnejši, v kolikor so umeščeni v urbano okolje. Poligon tako približamo uporabnikom in jim omogočimo zabavno aktivnost, v varnem in nadzorovanem okolju v neposredni bližini doma. Zelo primerne so tudi lokacije v neposredni bližini šol in vrtcev, igišč ter ostalih športnih objektov.

2. Bližina gostinske ponudbe

Umeščanje pumptrack poligona se mora poleg samih uporabnikov osrediniti tudi na njihove spremljevalce in gledalce. Gostinska ponudba v neposredni bližini omogoča staršem udoben klepet ob kavi, hkrati pa lahko nadzirajo svojega otroka na poligonu. Poleg tega dogajanje na poligonu k uporabi pritegne tudi naključne obisovalce. Gostinska ponudba v neposredni bližini poligona omogoča tudi dostop do toaletnih prostorov, hrane in pijače ter je dobrodošla tudi pri organizaciji različnih dogodkov. V kolikor gostinske ponudbe v neposredni bližini poligona ne moremo zagotoviti, moramo poskrbeti za dovolj veliko število sedalnih površin, pitnike, itd.

3. Velikost, oblika, teren

Pumptrack poligon za najmlajše lahko umestimo na parcelo velikosti 300m2. V kolikor želimo pritegniti širšo populacijo, pa potrebujemo vsaj 700m2 prostora. Poligoni s površino do 1000m2 se od 1.6.2018 uvrščajo med nezahtevne objekte, za katere je potrebno pridobiti “poenostavljeno” gradbeno dovoljenje za nezahteven objekt. Za poligone nad 1000m2 pa je gradbeno dovoljenje za zahteven objekt. Poleg samega poligona je pri izbiri primerne velikosti parcele potrebno upoštevati tudi prostor za zunanjo ureditev, sedalne površine in podobno.

Pumptrack poligon prilagodimo obliki parcele, vendar je za poligon najprimernejša parcela pravokotne ali kvadratne oblike, kjer najožja stranica ne meri manj kot 17 metrov. Za umestitev poligona so najprimernejše že utrjene površine z naklonom do 2%. V kolikor konfiguracija terena ne ustreza zahtevam jo lahko seveda prilagodimo, vendar to povzroči dodatne stroške. Pumptrack poligone lahko umestimo tudi na degradirana območja, denimo na divje parkirišče, ki trenutno kazi podobo vašega okolja.

4. Obstoječa infrastruktura

Pri umeščanju pumptrack poligona moramo biti pozorni na obstoječo infrastrukturo in upoštevati z njo povezane varovalne pasove. Ker izgradnja pumptrack poligona, razen izjemoma, ne zahteva večjih vkopov (razen ponikovalnic v kolikor so potrebne) je v sodelovanju z upravljalci te infrastrukture običajno mogoče doseči dogovor o postavitvi poligona tudi znotraj samega varovalnega pasu.

5. Zavarovana območja in prostorski akti

Ne glede na dejstvo, da so pumptrack poligoni v večini primerov enostavni objekti, mora njihovo umeščanje v prostor potekati v skladu z veljavnimi prostorskimi akti ter ob upoštevanju morebitnih zavarovanih območijSte na podlagi zgornjih kriterijev uspeli izbrati primerno lokacijo? Pošljite na parcelno/e številko/e in k.o. ter v kolikor ne bi izkoristili celotne parcele označite del parcele predviden za umestitev in izdelali vam bomo brezplačen predlog umestitve. V kolikor pa imate na razpolago več lokacij, vam z veseljem svetujemo pri izbiri najprimernejše ter prav tako izdelamo brezplačen predlog umestitve pumptrack poligona. Za izbrano umestitev prav tako izdelamo vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja (od 100 do 100 m2 nezahteven objekt, nad 1000 m2 zahteven objekt) ter vodimo in izvedemo celoten proces od ideje do izgradnje. Podatke nam posredujte na elektronsko pošto oziroma nas kontaktirajte, da se dogovorimo za ogled na terenu.