Kako do sofinanciranja pumptrack poligona

Asfaltni pumptrack poligoni so dostopni zelo širokemu spektru uporabnikov, ki uporabljajo različne športne rekvizite na kolesih, od koles, rolk, rolerjev, skirojev do invalidskih vozičkov. So atraktivna vadbena površina za vse generacije.

Gre za novo vrsto športne infrastrukture, ki se uvršča med male investicije in je privlačna tako iz uporabniškega vidika kot dodane vrednosti prostoru kamor se jo umešča.

Pumptrack poligoni izpolnjujejo vse kriterije za sofinanciranje s strani Fundacije za šport (FŠO).

>> Zakaj kandidirati za sredstva FŠO za pumptrack poligon?

Sredstva za gradnjo športnih objektov in površin za šport v naravi, ki jih namenja fundacija, lahko pri malih investicijah, katerih predračunska vrednost ne presega 62.500 eurov brez DDV, sredstva fundacije predstavljajo 50 % predračunske vrednosti celotne investicije.

V kolikor v vsakem primeru načrtujete izgradnjo pumptracka se priprava razpisne dokumentacije obrestuje, tudi če sredstev ne boste uspeli pridobiti.

>> Zakaj ne kandidirati za sredstva FŠO za pumptrack poligon?

V Sloveniji smo zgradili že več kot 80 asfaltnih pumptrack poligonov, s strani FŠO pa sta bila do sedaj sofinancirana le 2, kljub temu da za sredstva vsako leto kandidira veliko več občin.

Uspešnost pridobivanja sredstev za tovrstne objekte ni zelo velika. Veliko več projektov je bilo denimo sofinanciranih preko lokalnih akcijskih skupin (LAS).

V kolikor bi pumptrack poligon gradili le v primeru sofinanciranja, vložen trud v pripravo dokumentacije zelo verjetno ne bo poplačan. Izpeljava projekta preko fundacije zahteva precej administracije. Poleg tega je proces izbire projektov, ki bodo sofinancirani pogosto zelo dolg, rezultati pa večinoma niso znani pred poletjem.

>> Na kaj moramo biti pozorni?

Ker gre v primeru pumptrack poligona za nezahteven objekt in posledično novogradnjo za katero je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, mora kandidat do 31.1. v letu, na katerega se nanaša javni razpis, predložiti veljavno gradbeno dovoljenje. Poleg tega je potrebno pripraviti tudi DIIP.

Za rok oddaje in več informacij obiščite spletno stran fundacije.

V kolikor se boste odločili za prijavo pumptrack poligona na razpis FŠO, vam lahko pomagamo pri pripravi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in razpisne dokumentacije.