Ali je pumptrack novi skatepark?

Covid-19 je v mnogih pogledih vplival na naše življenje. Zaradi omejitev gibanja, zaprtja šol, prepovedi organiziranega športnega treninga, prepovedi uporabe igrišč in zadrževanja v javnih prostorih, smo kot družba postali manj aktivni v športu in gibanju. To se še posebej odraža pri najmlajših. Prav pri njih pa ima pomanjkanje gibanja najbolj škodljiv učinek, zato moramo razmisliti, kaj jim lahko ponudimo, da se spet začnejo gibati, vračati k športu ter aktivnemu načinu življenja.

Skate parki so med mladimi že dalj časa priljubljena urbana športna infrastruktura. Na žalost pa je večina skate parkov v Sloveniji v zelo slabem stanju, kar onemogoča dobro uporabniško izkušnjo hkrati pa so uporabniki izpostavljeni varnostnim tveganjem. V nadaljevanju preberite možnosti za revitalizacijo odsluženih skate parkov, ki bodo zopet privlačili mlade in jih spodbujali k aktivnemu preživljanju prostega časa.

Večina skate parkov v Sloveniji je modularnih, šele v zadnjih letih so se začeli umeščati bolj trajnostni betonski parki. Pri modularnih skate parkih poleg slabše uporabniške izkušnje v primerjavi z betonskimi parki največjo težavo predstavlja vzdrževanje. Moduli in njihovi sestavni deli se sčasoma poškodujejo ali odpadejo, kar ogrozi varnost uporabnikov, parki pa hkrati več ne izpolnjujejo norme za varnost skate parkov (EN 14974: 2019). Vzdrževanje tovrstnih parkov je posledično zelo intenzivno

Občine lahko problem z vzdrževanjem naslovijo z umeščanjem trajnostnih in uporabniku prijaznejših betonskih skate parkov. Naložba v betonski skate park je sicer višja, vendar smiselna v primeru večjega števila potencialnih uporabnikov. Število uporabnikov skate parkov pa je v manjših občinah večinoma precej omejeno. V tem primeru je namesto modularnega skate parka smiselno razmisliti o umeščanju Koloparka oziroma asfaltnega pumptrack poligona.

Primer opuščenega skateparka

V nasprotju s skateparki, Koloparki nagovarjajo najširši spekter uporabnikov, saj so primerni tako za začetnike kot najbolj izkušene uporabnike od 2. do 70. leta starosti. Ne samo, da so primerni za rolke, ampak tudi za vse druge športne rekvizite na kolesih in koleščkih, za uporabo pa niso potrebne predhodne izkušnje. S preureditvijo modularnega skate parka v Kolopark tako obdržimo obstoječe uporabnike, hkrati pa povečamo privlačnost in dostopnost za splošno populacijo.

Tovrstno preureditev smo med drugim izvedli v avstrijski občini Wartberg ob der Aist. Tamkajšnja občina je iskala rešitev za težavno vzdrževanje njihovega modularnega skate parka in s tem povezana tveganja. V pumptrack poligonu so prepoznali privlačen javni prostor namenjen vsem generacijam, ki je enostaven za uporabo, trajen in praktično ne zahteva vzdrževanja. Modularni skate park smo tako spremenili v pumptrack z več kot 400 m2 asfaltne površine. Območje skate parka z nevarnimi elementi, ki je pritegnilo le redke uporabnike sedaj intenzivno uporablja celotna skupnost.

Pumptrack poligon v avstrijskem Wartberg ob der Aist

Kolopark seveda ne more v celotni meri nadomestiti potreb uporabnikov skate parkov. Kljub temu, da so Koloparki privlačni tudi za rolkarje, nimajo vseh elementov skate parka. Posledično je, v kolikor je v določeni občini dovolj potencialnih uporabnikov, smiselno umestiti kombinacijo skate parka in Koloparka. Takšna kombinacija omogoča prehajanje uporabnikov med objektoma in njihovo dolgoročno napredovanje. Pri umeščanju obeh objektov hkrati je potrebno paziti predvsem na varnost uporabnikov. Po naših izkušnjah je mogoče zagotoviti najbolj varno uporabniško izkušnjo, ko se oba objekta umeščata skupaj, vendar kot dva ločena elementa. Tako smo na primer v sodelovanju z našimi ruskimi partnerji za podjetje IKEA v Nižnem Novogorodu v Rusiji zgradili večnamensko športno točko s pumptrack poligonom in skate parkom. Poleg tega park dopolnjuje še dodatna športna infrastruktura, ki park približa celotni skupnosti.

Športni park pred nakupovalnim sredičem v Nižnem Novogrodu v Rusiji